Центр міжнародної освіти

Центр міжнародної освіти (ЦМО) є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету. Центр створений у 2012 році для забезпечення підготовки іноземних громадян для продовження навчання в університетах України. Сьогодні Центр міжнародної освіти складається з відділу організації навчання, підготовчого відділення для іноземних громадян і відділу тестування з української мови як іноземної.

mizhnar_osvita

 

Завдання Центру

Основними завданнями та функціями ЦМО є такі:

 • Підготовка іноземних громадян до навчання в університетах України у майбутньому за обраними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
 • Організація навчання іноземних громадян в Центрі, підготовка підручників і посібників та інших навчально-методичних матеріалів для навчання іноземних громадян;
 • Організація позааудиторної культурно-виховної роботи з іноземними слухачами для їхнього ознайомлення з українською культурою і традиціями;
 • Організація і проведення тестування іноземних громадян з української мови як іноземної для визначення їхнього рівня володіння українською мовою;
 • Оформлення документів для поселення слухачів у гуртожиток. Сприяння іноземним громадянам у вирішенні побутових питань у гуртожитку;
 • Оформлення угод на навчання, облік оплати за навчання;
 • Організація медичного обстеження і надання медичної допомоги слухачам відділення;
 • Організаційне сприяння іноземним громадянам у вступі до Університету;
 • Ведення паспортного обліку іноземних громадян – слухачів, студентів та аспірантів Університету;
 • Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України, які відносяться до паспортно-реєстраційної роботи, міграційних і візових питань (у межах компетенції і повноважень Центру);
 • Допомога у вирішення питань з нострифікації документів про освіту іноземних громадян слухачів , студентів та аспірантів Університету;
 • Здійснення контактів з питань, пов’язаних з організацією набору для навчання і навчанням іноземних громадян в Центрі, з іноземними дипломатичними відомствами та установами іноземних держав в Україні, з посольствами та консульствами України за кордоном, з відповідними компетентними органами України (у межах компетенції і повноважень Центру);
 • Участь в організації та проведенні програм/шкіл для іноземних громадян;
 • Виконання інших завдань та функцій відповідно до законодавства України, Статуту Університету та Положення про Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

miznar_osvita(2)

 Структура

Для виконання наведених вище завдань у складі Центру діють організаційно-функціональні відділи:

 1. підготовче відділення для іноземних громадян;
 2. відділ організації навчання іноземних громадян;
 3. відділ тестування іноземних громадян з української мови.