Історія

Історія Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Наказом Ректора Університету №1905 від 27 листопада 1989 року на базі двох факультетів підвищення кваліфікації викладачів вузів і працівників Мінфіну, а також підготовчих курсів був створений Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів (ІПК ПК) як окремий структурний підрозділ Університету. У 2003 році його було перейменовано на Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Директорами були Роман Мокрик (1989-92), Михайло Крупка (1993-2003), а з 2003 року – Юрій Занько.

Здобуття вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за іншою спеціальністю у Центрі післядипломної освіти здійснюється згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченими Радами профільних факультетів університету та базовими кафедрами. Особлива увага звертається на систематичне оновлення та вдосконалення навчальних програм. Навчальний процес забезпечують, як правило, викладачі Університету і, лише в окремих випадках, провідні викладачі інших закладів вищої освіти міста Львова, спеціалісти-практики та іноземні фахівці. Для кращого забезпечення навчального процесу в Інституті в 2006 році створено сучасно обладнану Лабораторію інформаційних технологій на 25 місць, під’єднаних до мережі Інтернет.

У 2012 році шляхом об’єднання Інституту післядипломної освіти та факультету доуніверситетської підготовки утворено Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (ІПО та ДП). Сьогодні Інститут структурно складається з семи центрів: Центру післядипломної освіти, Центру міжнародної освіти, Центру підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки, Центру неперервної освіти, Центру лінгвістичних експертиз, Центру правових експертиз та Центру практичної підготовки до адвокатської діяльності. Кожний з цих центрів займає свою нішу в сучасній освіті дорослих та доуніверситетської підготовки абітурієнтів.

Серед випускників Інституту є викладачі закладів вищої освіти, працівники Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, інших міністерств та відомств, державних фінансових органів, банківських установ, промислових підприємств, податкових адміністрацій та інспекцій, контрольно-ревізійних управлінь, фондових бірж, у підприємницьких структурах, службі безпеки України, митних та прикордонних службах, районних міських, обласних адміністраціях, телевізійні менеджери, журналісти радіо та телебачення, видатні політики та депутати.

Положення про Інституту