Курси підвищення кваліфікації

Навчальний план

курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

форма навчання – вечірня

Спеціальність Теоретичне
навчання
( загальна кількість аудиторних годин)
Кількість аудиторний годин на тиждень Форма
контролю
Іноземна мова (англійська) 72 30 Курсова робота
Біологія 72 30 Курсова робота
Географія 72 30 Курсова робота
Історія 72 30 Курсова робота
Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 72 30 Контрольна робота
Математика 72 30 Курсова робота
Іноземна мова (німецька) 72 30 Курсова робота
Світова література 72 30 Курсова робота
Українська мова та література 72 30 Курсова робота
Фізика 72 30 Курсова робота
Хімія 72 30 Курсова робота
Підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ І та ІІ 72 36 Підсумкове тестування

Навчальний план

курсів підвищення кваліфікації за спеціальністю

форма навчання – денна

Вид курсів Теоретичне
навчання
( загальна кількість аудиторних годин)
Кількість аудиторний годин на тиждень Форма
контролю
Перепідготовка з питань радіаційної безпеки 72 36 Підсумкове тестування

Після завершення навчання на курсах підвищення кваліфікації слухачі отримують свідоцтва встановленого зразка.

 

Навчальний план

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють з дітьми з порушенням аутистичного спектру

Аутизм: проблеми комплексної допомоги. Концепція ТЕССН: методи і методики

№ п/п Теми модулів кількість годин
лекції практ. заняття
1 Концепція TECCH. Діагностика дітей з аутизмом у контексті TECCH (PEP-R; AAPEP; CARS, спостереження, опитування батьків). 10 8
2 Особливості роботи з дорослими особами з РАС. 8 10
3 Медичні аспекти допомоги дітям з РАС. 18
4 Моніторинг засвоєного матеріалу (супервізія) . 18
Всього: 36 36

Після закінчення кожного модуля слухачі отримують свідоцтво встановленого зразка.