Стажування

Відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних  працівників вищих навчальних закладів» (наказ МОНмолодьспорту України № 48 від 24.01.2013 р.) кожен викладач зобов’язаний не рідше, ніж один раз на п’ять років проходити підвищення своєї кваліфікації, зокрема у формі стажування. Львівський національний університет імені Івана Франка надає таку можливість викладачам закладів вищої освіти ІІІ-IV рівнів  акредитації  України терміном від одного до шести місяців.

Перед початком стажування на кафедрах Університету викладачі за два тижні до його початку подають у Центр підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки наступний перелік документів:

  1. Заяву про скерування на стажування (копію), заповнену і підписану стажистом, погоджену ректором, завідувачем кафедри та головним бухгалтером (у випадку відриву від виробництва) закладу вищої освіти, де працює викладач, до якої додається витяг з протоколу засідання кафедри (у двох примірниках) із зазначенням конкретного терміну, місця та мети стажування, підписаний завідувачем кафедри.
  2. Скерування на стажування (оригінал та копія), заповнене стажистом і підписане ректором закладу вищої освіти, де працює викладач.
  3. Індивідуальний план стажування (у трьох примірниках), заповнений стажистом, підписаний завідувачем кафедри, де проходитиме стажування, і затверджений ректором відповідного закладу вищої освіти.
  4. Відрядження на стажування (у випадку стажування з відривом від виробництва) з відміткою канцелярії закладу вищої освіти, де проходитиме стажування, про прибуття.

 

Після проходження стажування на кафедрах Університету викладачі протягом двох тижнів звітують на кафедрах за місцем праці про проходження стажування, подають у Центр підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки у 3-х примірниках (один примірник подається у Центр, другий – на кафедру, де проходило стажування, і третій залишається у навчальній частині закладу вищої освіти, в якому працює викладач) наступний перелік документів:

  1. Звіт про стажування, заповнений стажистом. Результати стажування обговорюються на засіданні кафедри (за місцем праці). Цей звіт підписується завідувачем кафедри і затверджується ректором закладу вищої освіти за місцем праці та засвідчується печаткою.
  2. Відрядження на стажування (у випадку стажування з відривом від виробництва) з відміткою канцелярії закладу вищої освіти, де проходило стажування, про вибуття.

 

За підсумками стажування викладач отримує довідку ЛНУ імені Івана Франка, яка підтверджує проходження стажування з його основними результатами.