Перелік спеціальностей для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю в Інституті (ОС бакалавр)

 Галузь знань  

Спеціальність

 

Спеціалі-зація

(освітня програма)

 

 Ліцензовані обсяги  

 

Нормативні терміни

навчання

 

 

 

Вартість одного року

навчання, грн.

 

 

 

Код

 

 

Назва

 

 

Код

 

 

Назва

 

Денна

форма

 

 

Заочна

форма

 

 

Денна

форма

 

 

Заочна

форма

 

 

Денна

форма

 

 

Заочна

форма

 

02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво драматично-го театру та кіно

0

25 2р. 0

8413

03 Гуманітарні науки 034 Культуро-логія Культуро-логія

0

30 2р. 0

7870

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія

0

30 2р. 0

11040

06 Журналіс-тика 061 Журналіс-тика Журналістика

0

20 2р. 0

10382

08 Право 081 Право Право

0

200 2р. 0

17900

24 Сфера обслугову-вання 242 Туризм Туристична діяльність

0

20 2р. 0 10382