Перелік спеціальностей для здобуття другої вищої освіти в Інституті

Перелік спеціальностей для здобуття другої вищої освіти в Інституті

Код Галузь знань / спеціальність Термін навчання (років)
06 Журналістика
061 Журналістика 3,5
05 Соціальні та поведінкові науки
056 Міжнародні економічні відносини 3,5
053 Психологія 3,5
01 Освіта
014 Середня освіта (українська мова і література) 2,5
014 Середня освіта (англійська мова і література) 3,5
014 Середня освіта (німецька мова і література) 3,5
014 Середня освіта (біологія) 2,5
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування 2,5
073 Менеджмент 2,5
24 Сфера обслуговування
242 Туризм 2,5
08 Право
081 Право 3,5