Перелік спеціальностей для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю в Інституті (ОС бакалавр)

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Ліцензований обсяг (заочна форма навчання)

Нормативні терміни навчання

 

Вартість навчання у 2018/19 н. р.

 

034 Культурологія Культурологія

30

2 роки

7 870

035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

30

2 роки

16 110

052 Політологія Політологія

30

2 роки

7 870

053 Психологія Психологія

60

2 роки

11 040

061 Журналістика Журналістика

20

2 роки

10 382

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування

70

2 роки

 

9 880

 

073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

50

2 роки

8 953

091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем

30

2 роки

11 040

081 Право Право

200

2 роки

17 900

242 Туризм Туристична діяльність

20

2 роки

10 382

281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування та управління бізнесом

15

2 роки

8 953

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес

30

2 роки

16 110