Перелік спеціальностей для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю в Інституті (ОС бакалавр)

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Ліцензований обсяг (заочна форма навчання)

Нормативні терміни навчання

 

Вартість навчання у 2019/20 н. р.

 

034 Культурологія Культурологія

30

2 роки

10 345

035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

30

2 роки

19 565

052 Політологія Політологія

30

2 роки

11 245

053 Психологія Психологія

60

2 роки

13 943

061 Журналістика Журналістика

20

2 роки

13 943

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування

70

2 роки

 

11 919

 

073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування

50

2 роки

11 245

091 Біологія Лабораторна діагностика біологічних систем

30

2 роки

13 943

081 Право Право

200

2 роки

20 915

242 Туризм Туристична діяльність

20

2 роки

13 943

281 Публічне управління та адміністрування Публічне адміністрування та управління бізнесом

15

2 роки

11 245

292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес

30

2 роки

19 565