Мінімальна кількість балів із конкурсних предметів у сертифікатах зовнішнього оцінювання для допуску до участі у конкурсному відборі

Мінімальне значення кількості балів у сертифікаті УЦОЯО з іноземної мови, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на спеціальності 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (Англійська та друга іноземні мови і літератури)), 035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (Переклад (англійська та друга іноземні мови))), становить 150 балів.

Мінімальне значення кількості балів сертифіката УЦОЯО із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на усі інші спеціальності, становить 100 балів.

Мінімальне значення кількості балів за творчі конкурси становить 130 балів.

(додаток  2 до «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2018 році»).