Спеціальність “Біологія”

Спеціальність

091 Біологія

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

 210 (денна форма навчання)

  70 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2018/2019 н.р., осіб  

110 (денна форма навчання)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література

2. Біологія*

3. Хімія або іноземна мова

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2016

2017

2018

д

з

д

з

д

з

11,0

5,8

3,4

0,9

3,3

0,4

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2016

2017

2018

д

з

д

д

з

162,2

139,8

164,5

172,4

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2018 році, грн.

15 772 (денна форма навчання)

11 040 (заочна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.