Спеціальність “Екологія (прикладна екологія)”

Спеціальність 101 Екологія (прикладна екологія)
Факультет Географічний
Ліцензійний обсяг, осіб 30 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 6 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Географія* або іноземна мова*
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014                2015                   2016
д з д д
15,5 1,3 20,9 14,7
Прохідний бал на бюджетну форму навчання                  2015     2016
д д
160,575 151,800
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

9 404 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.