Спеціальність “Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: переклад (англійська та друга іноземні мови))”

Спеціальність

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: переклад (англійська та друга іноземні мови))

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

200 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2018/2019 н.р., осіб

55 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література

2. Іноземна мова*

3. Історія України або географія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2016

2017

2018

д

д

д

77,1

14,0

5,6

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2016

2017

2018

д

д

д

179,6

192,2

191,8

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2018 році, грн.  

23 014 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.