Спеціальність “Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад (англійська та друга іноземні мови)))”

Спеціальність

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) (переклад (англійська та друга іноземні мови)))

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

200 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2017/2018 н.р., осіб

54 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література

2. Іноземна мова*

3. Історія України або географія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2015

2016

2017

д

д

д

61,9

77,1

14,0

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2015

2016

2017

д

д

д

190,060

179,550

192,153

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2017 році, грн.  

20 241 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.