Спеціальність “Філологія (українська мова та література)”

Спеціальність 035.01 Філологія (українська мова та література)
Факультет Філологічний
Ліцензійний обсяг, осіб 150 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 67 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література*
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015     2016
д з д з д
12,5 5,8 10,8 5,6 14,6
Прохідний бал на бюджетну форму навчання  2015     2016
д  з д
155,225  144,390 170,950
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

9 404 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Засоби масової інформації, творчі спілки, академічні інститути мовознавчого та літературознавчого профілів та ін.