Спеціальність “Філософія”

Спеціальність 033 Філософія
Факультет Філософський
Ліцензійний обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 13 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України*
3. Іноземна мова або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015 2016
д д д
25,6 18,0 14,2
Прохідний бал на бюджетну форму навчання 2015  2016
д  д
165,215  168,500
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

 9 404 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Викладачі у навчальних закладах різного рівня акредитації та власності; науковці в науково-дослідних установах та ін.