Спеціальність “Облік і оподаткування (облік, аудит і оподаткування)”

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (облік, аудит і оподаткування)
Факультет Економічний
Ліцензійний обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 27 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика*
3. Географія або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015 2016
д     д             з д
32,3  21,6         3,3
11,1
Прохідний бал на бюджетну форму навчання  2015  2016
   д              з д
173,945 121,9
158,900
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

10 705 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Головні бухгалтери, ревізори, аудитори, бухгалтери-аналітики на підприємствах усіх форм власності.