Спеціальність “Політологія”

Спеціальність 052 Політологія
Факультет Філософський
Ліцензійний обсяг, осіб 60 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 16 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України*
3. Географія або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015 2016
д д д
55,5 50,5 40,0
Прохідний бал на бюджетну форму навчання 2015  2016
д  д
185,880  176,700
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

 9 404 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Органи державного управління та місцевого самоврядування; навчальні заклади різного рівня акредитації та власності; науково-дослідні установи та ін.