Спеціальність “Психологія”

Спеціальність 053 Психологія
Факультет Філософський
Ліцензійний обсяг, осіб 90 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 23 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (базовий рівень)
2. Біологія*
3. Математика або іноземна мова
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014     2015    2016
д з д д
48,5 9,5 20,8 22,3
Прохідний бал на бюджетну форму навчання      2015    2016
д д
174,505  168,200
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

13 206 (денна форма навчання) 

Перспективи працевлаштування  Фахівці з психодіагностики, психокорекції, психотерапії для роботи в системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронної діяльності та управління.