Спеціальність “Облік і оподаткування (бухгалтерський облік, аналіз та аудит)”

Спеціальність 071 Облік і оподаткування (бухгалтерський облік, аналіз та аудит)
Факультет Управління фінансами та бізнесу
Ліцензійний обсяг, осіб

50 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб

12 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література 

2. Математика* 

3. Географія або іноземна мова

Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015       2016
д д д
10,5
Прохідний бал на бюджетну форму навчання                 2015                              2016
д д
158,050
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

10 705 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Головні бухгалтери, ревізори, аудитори, бухгалтери-аналітики на підприємствах усіх форм власності.