Спеціальність “Середня освіта (біологія та здоров’я людини)”

Спеціальність

014.05 Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

 30 (денна форма навчання) 

Обсяг держзамовлення на 2017/2018 н.р., осіб

   20 (денна форма навчання)    

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література

2. Біологія*

3. Хімія або математика

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2015

2016

2017

д

з

д

д

11,2

9,8

11,3

5,4

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2015

2016

2017

д

з

д

д

174,135

175,755

158,050

165,214

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2017 році, грн.

 13 872 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Освітня галузь