Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на перший курс на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії       Терміни
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту Початок реєстрації 02 липня
Закінчення реєстрації 25 липня, 18.00
Прийом заяв та документів, передбачених розділом V Правил прийому Початок прийому 12 липня
Закінчення прийому для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів 20 липня, 18.00
Закінчення прийому для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО 26 липня, 18.00
Терміни проведення творчих заліків для спеціальностей 061 “Журналістика” та 014.13 “Середня освіта (музичне мистецтво)” (відповідно до графіка) 01 лютого – 26 липня
Терміни проведення творчих конкурсів 14–26 липня
Терміни проведення вступних іспитів 21–26 липня
Терміни проведення співбесід 21–23 липня
Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення за результатами співбесіди до 12.00 24 липня
Виконання умов зарахування вступників за результатами співбесіди на місця державного замовлення до 18.00 25 липня
Зарахування вступників за результатами співбесіди на місця державного замовлення до 12.00 26 липня
Формування рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1) із зазначенням рекомендованих до зарахування з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням до 12.00 01 серпня
Виконання вимог вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, що вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів, у тому числі за квотою-1 до 18.00 06 серпня
Зарахування вступників, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), на місця державного замовлення до 12.00 07 серпня
Виконання вимог до зарахування вступниками, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів за кошти фізичних та юридичних осіб до 18.00 10 серпня
Зарахування вступників для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які вступають на основі сертифікатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів до 15.00 11 серпня
Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти відповідно до розділу XII Правил 13-16 серпня
Додатковий конкурсний відбір на звільнені в порядку, передбаченому в цих Правилах, вакантні місця до 15 вересня

(п.2 Розділу V «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2018 році»)