Підготовка іноземних громадян до вступу в заклади вищої освіти

Навчальний план

підготовки іноземних громадян

Центру міжнародної освіти

Предмет Кількість годин Звітність
лекції практичні заняття на тиждень
І семестр
Українська мова. Базовий курс. 448 21 залік
іспит
Українська мова. Розвиток мовлення. 74 4 залік
Загальнонаукова термінологія. 104 5 залік
іспит
ІІ семестр
Українська мова. Базовий курс. 188 15 залік
іспит
Українська мова. Розвиток мовлення. 68 4 залік
іспит
Фахова дисципліна напряму підготовки 4 148 11 залік
іспит

Після завершення навчання слухачі Центру міжнародної освіти отримують свідоцтво_встановленого зразка.