«Бухгалтерський облік (базовий рівень)»

обсяг годин – 36 академічних годин

тривалість курсів становить 5 тижнів.

заняття відбуваються 2 рази в тиждень по 2 пари в день (4 академічні години).

наповненість групи – 10-15 осіб

після закінчення курсів видається сертифікат встановленого зразка

 

Умова: слухачі повинні володіти початковим рівнем знань та навиків з бухгалтерського обліку.

Тема 1. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни власного капіталу.

Види господарських товариств та особливості обліку формування їх статутного капіталу. Основні критерії формування статутного капіталу акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю. Складання установчих документів. Відображення на рахунках бухгалтерського створення підприємства. Види діяльності підприємства: операційна, фінансова та інвестиційна діяльність. Основна діяльність підприємства.

 

Тема 2. Облік процесу придбання на підприємстві

Загальна схема процесу постачання на підприємстві. Оцінка матеріальних цінностей при придбанні. Документальне оформлення придбання цінностей та розрахунку за них. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку процесу придбання (постачання цінностей) та транспортно-заготівельних витрат.

 

Тема 3. Облік процесу виробництва та визначення собівартості продукції, робіт, послуг

Схема обліку процесу виробництва. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції. Визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг).

 

Тема 4.Облік процесу реалізації та формування фінансового результату на підприємстві

Етапи процесу реалізації. Документальне оформлення реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг. Загальна схема обліку процесу реалізації. Відображення реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на рахунках бухгалтерського обліку. Визначення результату діяльності підприємства, облік їх формування та розподілу.

 

Тема 5. Бухгалтерська (фінансова) звітність на підприємстві.

Поняття, принципи та основні вимоги до складання бухгалтерської звітності. Класифікація звітності та її користувачі. Порядок подання й оприлюднення фінансової звітності. Заповнення форм бухгалтерської (фінансової) звітності з використанням числових показників. Виправлення помилок у звітних даних.

 

Тема 6. Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Основні принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Організаційні форми та техніки ведення обліку. Планування організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства та її елементи. Складання наказів «Про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві» та «Про облікову політику підприємства».