Здобуття іншої спеціальності

У 2018 році в ЛНУ імені Івана Франка започатковано прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра (зі скороченим терміном навчання, термін навчання – 2 роки) відповідно до ліцензії та в межах ліцензованого обсягу, визначених ліцензією Міністерства освіти і науки України, наданій Львівському національному університету імені Івана Франка, на залишкові ліцензовані місця. Організаційне забезпечення навчального процесу цієї категорії студентів покладено на Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Університету. Набір у 2018 році було здійснено на спеціальності «право» та «психологія».

Навчання зі спеціальностей «право» і «психологія» за заочною формою для здобуття освітнього ступеня бакалавр в Інституті забезпечує Центр післядипломної освіти в тісній координації з базовими  юридичним і філософським факультетами Львівського національного університету імені  Івана Франка. На навчання зараховують осіб, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) освіту з іншої спеціальності.  Навчальні плани ухвалюють Вчені ради базових (юридичного, філософського) факультетів  і Вчена рада Університету та затверджує  Ректор Університету.

Підготовка студентів на спеціальності «Право» забезпечується викладачами десяти кафедр юридичного факультету, серед яких понад 20 професорів, докторів юридичних наук, і більше 100 кандидатів наук, доцентів. Навчальний процес на спеціальності «Психологія» забезпечують понад 20 викладачів кафедри психології та кафедри історії філософії філософського факультету, кафедри вищої математики механіко-математичного факультету, кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету і кафедри загальної та соціальної педагогіки Університету, з яких 2 докторів наук, професорів і 17 кандидатів наук, доцентів.

Навчальні плани включають нормативні (обов’язкові)  і вибіркові навчальні дисципліни. Останні студенти обирають самостійно залежно від їхніх уподобань та інтересів.

Протягом навчального року проводяться дві заліково-екзаменаційні сесії тривалістю по 20 календарних днів кожна (у першому і другому семестрі). Під час сесій читаються лекції, проводяться практичні заняття. Студенти складають іспити та заліки (в середньому з 7-8 навчальних дисциплін за семестр), пишуть курсові та контрольні роботи.

На завершення навчання студенти спеціальності «Право» складають державні іспити з таких дисциплін: Цивільне  право України, Кримінальне право України, Конституційне право України. Студенти спеціальності «Психологія» складають державний іспит з дисципліни «Психологія» і захищають дипломну роботу.

Після успішного виконання навчального плану і складання державних іспитів (захисту дипломної роботи)  випускники одержують кваліфікацію, відповідно, «Бакалавр права» чи «Бакалавр психології».