Комп’ютерний клас

Комп’ютерний клас був утворений в результаті реорганізації структури Інституту в 2020 році на базі Лабораторії інформаційних технологій, яка існувала з 1 січня 2007 року як структурний підрозділ Інституту післядипломної освіти. Клас обладнаний сучасними комп’ютерами, під’єднаними до мережі Інтернет. Основною метою створення класу була необхідність забезпечення навчального процесу технічними засобами навчання, а також отримання слухачами Інституту практичних навичок у сфері застосування новітніх інформаційних комп’ютерних технологій у практичній діяльності.

 

Основні напрями роботи комп’ютерного класу:

 

  • Забезпечення інформаційної, комп’ютерної та мережевої навчальної діяльності.
  • Комп’ютерний клас використовується при проведенні таких навчальних курсів як: «Вища математика», «Математика для економістів», «Міжнародна інформація», «Сучасні інформаційні системи і технології», «Теорія ймовірності і математична статистика», «Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів», «Економетрика і фінансова математика», «ГІС в туристичній справі», «Вступ до Інтернет-журналістики», «Електронні видання та Інтернет», «Медіа-критика», «Основи інформатики та застосування ЕОМ» тощо.
  • Забезпечення навчального процесу мультимедійним обладнанням при проведенні лекцій, практичних занять, семінарів, конференцій, для захисту курсових, дипломних робіт.
  • Впровадження в навчальний процес нових технологій навчання, надання методичної і консультативної допомоги викладачам Інституту у використанні комп’ютерної техніки при проведенні занять.
  • Забезпечення доступу викладачів і співпрацівників Інституту до ресурсів Інтернету завдяки локальній комп’ютерній мережі.

 

Персонал комп’ютерного класу:

Інженер: Гущак Ганна Романівна
Інженер: Казюта Галина Василівна