Перелік спеціальностей для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю в Інституті (ОС бакалавр)

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Ліцензований обсяг

(заочна форма навчання)

Нормативні терміни навчання

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

20

2 роки

9 місяців

035 Філологія

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури

20

2 роки

9 місяців

053 Психологія

Психологія

60

2 роки

9 місяців

075 Маркетинг

Маркетинг

30

2 роки

9 місяців

081 Право

Право

60

2 роки

9 місяців

242 Туризм і рекреація

Туристична діяльність

20

2 роки

9 місяців

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

20

2 роки

9 місяців