Перелік спеціальностей для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю в Інституті (ОС бакалавр)

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Ліцензований обсяг

(заочна форма навчання)

Нормативні терміни навчання

012 Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

20

2 роки

9 місяців

053 Психологія

Психологія

70

2 роки

9 місяців

081 Право

Право

100

2 роки

9 місяців