Перелік спеціальностей для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю в Інституті (ОС бакалавр)

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Ліцензований обсяг (заочна форма навчання)

Нормативні терміни навчання

 Вартість навчання у 2020/21 н. р.
035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури 30 2 роки 22 406
053 Психологія Психологія 60 2 роки

9 місяців

16 624
081 Право Право 100 2 роки

9 місяців

24 093
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології 25 2 роки 13 973
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 20 2 роки 22 406
293 Міжнародне право Міжнародне право 15 2 роки 24 093