Підготовка іноземних громадян до вступу в заклади вищої освіти

Навчальний план

підготовки іноземних громадян

Центру міжнародної освіти

Центр міжнародної освіти проводить навчання іноземних громадян та осіб без громадянства за такими програмами:

  1. Сертифікаційні програми для продовження навчання у закладах вищої освіти України:

№ п/п

Назва програми

Тривалість

К-сть академічних годин

Предмети

1 Підготовче відділення для іноземних студентів (PSIS) // UAP-1

10 місяців,

початок – вересень

 

1186

1.      Українська мова як іноземна

2.      Розвиток мовлення

3.      Загальнонаукова термінологія

4.      Предмет 1*

5.      Предмет 2*

* відповідно до навчальних планів залежно від обраного напряму підготовки.

2 Підготовче відділення для іноземних студентів (PSIS) // UAP-2

6 місяців, початок – лютий

782

1.      Українська мова як іноземна

2.      Розвиток мовлення

3.      Загальнонаукова термінологія

2. Загальні програми:

№ п/п

Назва програми

Тривалість

К-сть академічних годин

Предмети

3 Курси з української мови як іноземної для малокомплектних груп  

 

132

1.      Українська мова як іноземна

 

4 Курси з української мови як іноземної для малокомплектних груп

68

 

1.      Українська мова як іноземна

 

Після закінчення навчання і успішного складання заліків та іспитів (не менше 51 бала з кожного предмета) іноземні громадяни та особи без громадянства отримують Свідоцтво про закінчення навчання у ЦМО затвердженого зразка.