Сертифікаційний іспит з української мови як іноземної

Львівський національний університет імені Івана Франка проводить Сертифікаційний іспит з української мови як іноземної за «Стандартом Львівського національного університету імені Івана Франка з української мови як іноземної (Рівні А1-С2)» на підставі Ухвали Вченої ради  (протокол № 50/7 від 4 липня 2023 р.) та наказу Ректора № 0-80 від 12 липня 2023 р.

Підтвердженням успішно складеного іспиту є Сертифікат Львівського національного університету імені Івана Франка із зазначенням рівня володіння українською мовою як іноземною.