Документи, що регламентують проведення іспиту та видання сертифікатів

Умови і спосіб проведення Сертифікаційного іспиту та видання сертифікатів, стандарти вимог щодо різних рівнів регламентують документи:

  1. Положення про сертифікаційний іспит з української мови як іноземної (розглянуто та затверджено Ухвалою Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 50/7 від 4 липня 2023 р.), уведено в дію наказом Ректора № 0-80 від 12.07.2023 р.)
  2. Стандарт Львівського національного університету з української мови як іноземної (Рівні А1-С2), схвалений рішенням Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 56/10 від 31.10.2018 р.)

https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02/Standart-L-vivs-koho-universytetu-ukrains-ka-mova-iak-inozemna-.pdf