Історія

Історія Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Наказом Ректора Університету №1905 від 27 листопада 1989 року на базі двох факультетів підвищення кваліфікації викладачів вузів і працівників Мінфіну, а також підготовчих курсів був створений Інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів (ІПК ПК) як окремий структурний підрозділ Університету. У 2003 році його було перейменовано на Інститут післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. Директорами були Роман Мокрик (1989-92), Михайло Крупка (1993-2003), а з 2003 року – Юрій Занько.

У 2012 році шляхом об’єднання Інституту післядипломної освіти та факультету доуніверситетської підготовки утворено Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (ІПО та ДП). Сьогодні Інститут структурно складається з чотирьох центрів: Центру післядипломної освіти, Центру міжнародної освіти, Центру неформальної освіти та Центру лінгвістичних експертиз. Кожний з цих центрів займає свою нішу в сучасній освіті дорослих та доуніверситетської підготовки абітурієнтів.

Основним профілем Інституту є надання освітньої послуги зі здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю. Сьогодні цю освітню послугу зі здобуття вищої освіти освітнього ступеня бакалавр за іншою спеціальністю забезпечує Центр післядипломної освіти відповідно до навчальних планів та програм, затверджених Вченими Радами профільних факультетів Університету та базовими кафедрами. Особлива увага звертається на систематичне оновлення та вдосконалення навчальних програм. До навчального процесу залучені, як правило, викладачі Університету і, лише в окремих випадках, провідні викладачі інших закладів вищої освіти міста Львова, спеціалісти-практики та іноземні фахівці. У 2006 році в Інституті  створено сучасно обладнану Лабораторію інформаційних технологій на 25 місць, під’єднаних до мережі Інтернет, яка активно використовується під час навчальних занять.

Серед випускників Інституту є викладачі закладів вищої освіти, працівники Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, інших міністерств та відомств, державних фінансових органів, банківських установ, промислових підприємств, податкових адміністрацій та інспекцій, контрольно-ревізійних управлінь, фондових бірж, у підприємницьких структурах, службі безпеки України, митних та прикордонних службах, районних міських, обласних адміністраціях, телевізійні менеджери, журналісти радіо та телебачення, видатні політики та депутати.

Положення про Інституту