Вітальне слово

Вітаю Вас на інтернет-сайті

Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки!

Інститут як окремий структурний підрозділ Університету був створений у 1989 році. У 2012 році після об’єднання з факультетом доуніверситетської підготовки Університету Інститут отримав назву Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (ІПО та ДП). За увесь цей час десятки тисяч слухачів мали змогу отримати другу повну вищу освіту та підвищити свій професійний рівень, що значно покращило їх конкурентоздатність на ринку праці. Серед випускників Інституту сьогодні можна зустріти видатних політиків та народних депутатів, депутатів місцевих органів самоврядування, працівників Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції та інших міністерств і відомств, державних фінансових органів, районних, міських та обласних адміністрацій, банківських установ, промислових підприємств, податкових адміністрацій та інспекцій, митних та прикордонних служб, підприємницьких структур, викладачів вищих навчальних закладів, вчителів середніх загальноосвітніх навчальних закладів, телевізійних менеджерів, журналістів радіо та телебачення тощо.

Сьогодні Інститут структурно складається з шести Центрів. Кожен з них має свою специфіку та унікальність. Для кращого забезпечення навчання слухачів в Інституті з 2007 року успішно функціонувала Лабораторія інформаційних технологій, яка в 2020 році була реорганізована в комп’ютерний клас. До навчального процесу в ІПО та ДП активно залучаються провідні викладачі базових факультетів та кафедр Університету та, в окремих випадках, інших закладів вищої освіти. Особлива увага звертається на систематичне оновлення і вдосконалення навчальних планів та програм, які затверджуються базовими кафедрами та Вченими Радами профільних факультетів Університету.

На інтернет-сторінці Інституту Ви маєте змогу ознайомитись із останніми новинами в ІПО та ДП, навчальним процесом, переліком спеціальностей із здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю та напрямами курсової підготовки, умовами вступу в Інститут та Університет, контактною інформацією, інформацією про випускників Інституту тощо.

Запрошую Вас долучитися до багатогранної та творчої спільноти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.

Директор

Ю. С. Занько