Курси підвищення кваліфікації

Центр неформальної освіти займається організацією проведення підвищення кваліфікації (підготовки, перепідготовки, поглиблення знань, тощо) із видачею відповідних свідоцтв на таких навчальних курсах:

1. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та психолого-педагогічний цикл на курсах підвищення кваліфікації викладачів закладів передвищої освіти І-ІІ рівнів акредитації

2. Курси перепідготовки з питань радіаційної безпеки

Навчальний план

курсів перепідготовки з питань радіаційної безпеки

форма навчання – денна

Вид курсів Теоретичне
навчання
( загальна кількість аудиторних годин)
Кількість аудиторних годин на тиждень Форма
контролю
Перепідготовка з питань радіаційної безпеки 72 36 Підсумкове тестування

3. Курси з підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

4. Курси підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Після завершення навчання на відповідних курсах підвищення кваліфікації слухачі отримують свідоцтва встановленого зразка.

Крім цього, співробітники Центру здійснюють документальне оформлення стажувань, які проходять на кафедрах Львівського національного університету імені Івана Франка викладачі закладів вищої освіти України ІІІ-IV р. а.

Центр неперервної освіти забезпечує проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють з дітьми з порушенням аутистичного спектру (асистент вчителя).

Навчальний план

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюють з дітьми з порушенням аутистичного спектру

Аутизм: проблеми комплексної допомоги. Концепція ТЕССН: методи і методики

№ п/п Теми модулів кількість годин
лекції практ. заняття
1 Концепція TECCH. Діагностика дітей з аутизмом у контексті TECCH (PEP-R; AAPEP; CARS, спостереження, опитування батьків). 10 8
2 Особливості роботи з дорослими особами з РАС. 8 10
3 Медичні аспекти допомоги дітям з РАС. 18
4 Моніторинг засвоєного матеріалу (супервізія) . 18
Всього: 36 36

Після закінчення кожного модуля слухачі отримують свідоцтво встановленого зразка.