Спеціальність “Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) (французька мова та література))”

Спеціальність 035.05 Філологія (романські мови та літератури (переклад включно) (французька мова та література))
Факультет Іноземних мов
Ліцензійний обсяг, осіб 35 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб 7 (денна форма навчання)
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Французька мова*
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015 2016
д д д
3,3 4,5 3,3
Прохідний бал на бюджетну форму навчання  2015  2016
 д  д
 166,185  166,825
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

 13 206 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.