Спеціальність “Економіка (бізнес-статистика і аналітика)”

Спеціальність 051 Економіка (бізнес-статистика і аналітика)
Факультет Економічний
Ліцензійний обсяг, осіб 45 (денна форма навчання)
Обсяг держзамовлення на 2016/2017 н.р., осіб
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література
2. Математика*
3. Іноземна мова або географія
Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2014 2015 2016
д д д
17,3 12,9
Прохідний бал на бюджетну форму навчання 2015
д
171,050
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2016 році, грн.

10 705 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування  Державний комітет статистики; статистичні підрозділи Національного банку України, Міністерства охорони здоров’я; різного типу установи, які вивчають соціально-економічні процеси та ін.