Факультет економіки, менеджменту та міжнародного права

Факультет (відділення) економіки, менеджменту та міжнародного права створений у 2014 році шляхом об’єднання трьох факультетів (відділень) Інституту: обліку і підприємництва, фінансово-економічного та міжнародного права і бізнесу.

Перший з них існував ще з 1993 року як спеціальний факультет «Бухгалтерського обліку і аудиту» (назву факультет (відділення) обліку і підприємництва він отримав у 2000 році) і був створений з метою підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів-економістів з вищою освітою для різних регіонів України.

Фінансово-економічний факультет (відділення) бере свій початок ще з самостійного підрозділу, де проходили післядипломне навчання працівники Міністерства фінансів з усіх областей України. При утворенні 1 грудня 1989 року Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації при Львівському державному університеті імені Івана Франка факультет підвищення кваліфікації працівників Мінфіну разом з іншими новоствореними підрозділами увійшов до складу нової структури.

Після створення Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Львівського державного університету імені Івана Франка факультет підвищення кваліфікації працівників Мінфіну був перейменований на спеціальний факультет «Фінанси і кредит», а у 1999 році на «Спеціальний фінансово-економічний факультет». У зв’язку з внесенням змін до Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка, наказом Ректора №1414 від 2 серпня 2000 року «Спеціальний фінансово-економічний факультет» було перейменовано як «Фінансово-економічний факультет (відділення)».

Спеціальний факультет міжнародного бізнесу і права створений в 1998 році під час відкриття при Інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів спеціальностей  «Міжнародне право» і «Міжнародні економічні відносини». У 2000 році його було перейменовано на факультет (відділення) міжнародного права і бізнесу.

Навчальний процес на факультеті (відділенні) економіки, менеджменту та міжнародного права забезпечують провідні викладачі економічного, міжнародних відносин, юридичного, іноземних мов, географічного та інших факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка.

На факультеті (відділенні) створена матеріальна база для забезпечення підготовки  спеціалістів відповідно до сучасних вимог: комп’ютерний клас на 20 місць, копіювальна техніка, спеціалізований бібліотечний фонд із електронним каталогом.

Сьогодні на факультеті (відділенні) проводять перепідготовку близько 250 слухачів з наступних спеціальностей: фінанси і кредит, банківська справа, менеджмент організацій і адміністрування (спеціалізації «менеджмент підприємницької діяльності», «менеджмент туристичної індустрії»), міжнародне право, міжнародні економічні відносини, туризмознавство.

Після завершення навчання слухачі отримують диплом спеціаліста державного зразка за обраною спеціальністю. Випускники факультету (відділення) працюють на підприємствах усіх форм власності, в аудиторських фірмах, інвестиційних фондах, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інспекціях, кредитних спілках, туристичних фірмах,  контрольно-ревізійних управліннях, на фондовій біржі, фінансових та банківських установах, державних фінансових органах, у вищих навчальних закладах тощо, а також на адміністративно-управлінських посадах в органах державної влади та інших державних і недержавних організаціях.

Декан факультету (відділення) – професор Плиса Володимир Йосипович.