Мовні курси

– це курси вивчення іноземних мов, створені на базі Центру неперервної освіти та Лабораторії інформаційних технологій Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Види курсів:

  1. Семестрові курси вивчення іноземних мов (72 академічні години на семестр)- різнорівневі курси (А-1, А-2, В-1, В-2) для вивчення іноземних мов (англійська, німецька, польська, іспанська, французька, арабська, китайська, перська, турецька, японська, корейська мови) із застосуванням елементів комутативних методів викладання.
  2. Курси розмовної англійської мови (English Speaking Club) – навчання спрямоване на практику активного використання розмовної іноземної мови, подолання мовного бар’єру для слухачів, які володіють рівнем не нижче середнього (В-1, В-2). Курси розмовної англійської мови можуть бути семестрові (36 академічних годин) або літні (30 академічних годин).
  3. Мовні курси для вступу у магістратуру (англійська мова) (за програмою Єдиного вступного іспиту, затвердженого наказом МОН № 411 від 28.03.2019 р.) – програма курсів зорієнтована на здачу єдиного вступного іспиту з англійської мови і створена з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
     – довготривалі (144 академічні години) – термін навчання 6 місяців (1 семестр – жовтень-листопад-грудень; 2 семестр – березень-квітень-травень);
    – короткотривалі інтенсивні (72 академічні години) – темні навчання 3 місяці (березень-квітень-травень). (Програма курсу)

Навчання курсах здійснюється за сучасними інтенсивними методиками, які дозволяють за короткий термін удосконалити знання слухачами іноземної мови в обсязі, достатньому для подальшого навчання за кордоном або самостійного виконання функціональних обов’язків в іншомовному середовищі.

 

Організація навчального процесу на мовних курсах

Прийом документів на курси проводиться:

у вересні – для навчання в осінньому семестрі і

у лютому – для навчання у весняному семестрі.

травень-червень – для навчання на літніх курсах.

Зарахування на рівень А-1 відбувається без тестування (за заявою), на інші рівні – після проведення вступного тестування для встановлення рівня знання мови слухача.

Тривалість навчання: осінній семестр – з 1.10. до 31.01; весняний семестр – з 1.03. до 30.06; літні курси – червень-липень.

 

Заняття відбуваються:

– на різнорівневих (семестрових) курсах – 2 рази в тиждень по 2 астрономічні години  (3 академічні години в день) 1 академічна година становить 45 хвилин.

– на семестрових курсах розмовної англійської мови – 1 раз в тиждень по 2 астрономічні години (3 академічні години в день)

– на літніх курсах розмовної англійської мови – щодня протягом 2 тижнів по 4 академічні години в день.

 

Після завершення відповідного рівня слухачі складають випускний іспит з отриманням (або без отримання) сертифіката. Випускні іспити проводять в січні і в червні.

Сертифікат  надає право автоматично (тобто без вступного тесту) записатися на наступний рівень. Вступний та випускний іспити – безкоштовні.

Навчання на курсах платне. Вартість навчання встановлюється що семестру відповідно  кошторису витрат.

Якщо виявиться, що, не зважаючи на результати вступного тесту на визначення рівня володіння мовою курс не зовсім підходить, слухач має право протягом двох тижнів після початку занять на курсах перейти на інший рівень.