Університет Третього Віку

Львівський Університет Третього Віку (ЛУТВ) створений з метою реалізації принципу навчання людей старшого віку впродовж усього життя та підтримки фізичних, психологічних та соціальних здібностей.

Основними завданнями надання послуги є організація та проведення безкоштовного навчання та освітніх заходів для людей похилого віку.

Надання такої освітньої послуги має забезпечити:

  • створення умов та сприяння всебічному розвитку людей похилого віку;
  • реінтеграцію людей похилого віку в активне життя суспільства;
  • надання допомоги людям похилого віку в адаптації до сучасних умов життя шляхом оволодіння новими знаннями, зокрема щодо процесу старіння та його особливостей; сучасних методів збереження здоров’я; набуття навичок самодопомоги; формування принципів здорового способу життя; основ законодавства стосовно людей похилого віку та його застосування на практиці; формування та розвитку навичок використання новітніх технологій, насамперед інформаційних та комунікаційних; потенціалу та можливостей волонтерської роботи;
  • підвищення якості життя людей похилого віку, завдяки забезпеченню доступу до сучасних технологій та адаптації до технологічних перетворень;
  • формування практичних умінь і навичок;
  • можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом.

Слухачами ЛУТВ можуть бути люди похилого віку, що мають освіту будь-якого рівня, та зацікавлені брати участь в освітніх програмах.

До організації навчання слухачів ЛУТВ на волонтерських засадах залучаються викладачі вищих навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, фахівці управління соціального захисту населення, охорони здоров’я тощо.

Навчання людей похилого віку відбувається без застосування формальної перевірки отриманих знань та вмінь.

Навчальний рік в ЛУТВ складається з двох семестрів. Перший семестр – жовтень-грудень; другий семестр – лютий-травень.