Центр післядипломної освіти

У Центрі післядипломної освіти здійснюють підготовку фахівців для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавр (зі скороченим терміном навчання, термін навчання – 2 роки) відповідно до ліцензії та в межах ліцензованого обсягу окремих спеціальностей, визначених ліцензією Міністерства освіти і науки України, наданій Львівському національному університету імені Івана Франка, на залишкові місця під час та після основного набору на базові факультети Університету. Для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю приймають осіб, які раніше отримали освітній ступінь бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за іншою спеціальністю.

Навчальний процес у Центрі забезпечують провідні викладачі базових кафедр юридичного, філософського, економічного, філологічного факультетів, факультетів іноземних мов, міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, кафедр судової медицини та судової психіатрії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Центр післядипломної освіти знаходиться у корпусі ЛНУ імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 16; тел.: (032) 255-32-52, (032) 239-43-14; e-mail: cpo-ipodp@ukr.net .