«Асистент вчителя в інклюзивній школі»

Посада «Асистент вчителя інклюзивного навчання» передбачає надання допомоги вчителю в організації, підтримці та здійсненні навчально-виховного процесу.

Курсова перепідготовка педагогічних працівників за програмою «Асистент вчителя інклюзивного навчання» передбачає виклад:

1) ключових питань процесу інклюзивного навчання;

2) ролі та кваліфікаційних вимог асистента вчителя;

3) особливостей організації діяльності інклюзивного навчального закладу;

4) основ розуміння особливих потреб учнів та питання супроводу;

5) питання комунікації та партнерства.

Курси за програмою «Асистент вчителя в інклюзивній школі» складаються протягом календарного року з двох модулів тривалістю 72 години кожен: І модуль – березень – квітень, ІІ модуль – жовтень – листопад.

 

Навчальний план

курсів для педагогічних працівників за програмою

«Асистент вчителя в інклюзивній школі»

 

1 модуль

Тема кількість годин
 1. Науково-теоретична підготовка асистента вчителя 30
 • Загальні закономірності розвитку дітей: норма і патологія
2
 • Соціальна, педагогічна (освітня) інтеграція дітей з порушенням психофізичного розвитку
2
 • Медико-психолого-педагогічний супровід в інклюзивному просторі.
2
 • Диференційоване навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку
2
 • Психологічні особливості роботи в команді
2
 • Психологія ресурсної особистості
2
 • Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами: практика сьогодення, проблеми, перспективи
2
 • Моніторинг залучення дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір
2
 • Особливості диференційованого оцінювання дітей з порушенням психофізичного розвитку в інклюзивному класі
2
 • Раннє втручання, реабілітація, робота з сім’єю як шлях до інклюзії. Принципи, методи, стандарти
2
 • Значення сенсорного розвитку та сенсорного виховання для  дітей із психофізичними порушеннями. Сенсорна інтеграція дітей із психофізичними порушеннями
2
 • Теоретичні засади використання альтернативних засобів спілкування.
2
 • Особливості організації навчально-корекційного процесу для дітей із психофізичними порушеннями
2
 • Медичні аспекти супроводу дітей під час інклюзивного навчання
4
2. Практична підготовка асистента вчителя 42
 • Медико-психолого-педагогічний супровід в інклюзивному просторі
2
 • Психологія ресурсної особистості
2
 • Застосування арт-терапії у роботі з дітьми з психофізичними порушеннями
4
 • Особливості допомоги дітям з аутизмом в інклюзивному просторі. Супровід дитини з аутизмом в навчальному процесі
8
 • Елементи компенсації, корекції, реабілітації, габілітації у процесі інклюзивного навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку
2
 • Практичне використання альтернативних методів спілкування  з дітьми із порушенням мовлення
2
 • Психокорекційні технології розвитку рухової сфери у дітей.  Використання кінестетичних технологій  під час розвитку рухової сфери у дітей з порушеннями розвитку
2
 • Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей  із порушенням інтелекту за умов інклюзивного навчання
2
 • Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей  із затримкою психічного розвитку за умов інклюзивного навчання
2
 • Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей  із порушенням слуху за умов інклюзивного навчання
2
 • Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей  із порушенням зору за умов інклюзивного навчання
2
 • Адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм для дітей  із порушенням опорно-рухового апарату за умов інклюзивного навчання
4
 • Особливості допомоги особам з дефіцитом уваги і гіперактивністю в інклюзивному просторі
2
 • Особливості роботи з дітьми з порушенням мовлення в інклюзивному просторі.
2
 • Організація навчально-корекційного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільному закладі
4
Разом: 72

 

2 модуль

Тема кількість годин
1. Особливості роботи асистента вчителя з дітьми з психофізичними порушеннями в інклюзивному просторі (за нозологіями) 60
 • робота асистента вчителя в інклюзивному просторі: від теорії до практики
4
 • корекційна робота з дітьми з різними нозологіями
12
 • особливі освітні потреби дітей з порушенням зору
8
 • особливі освітні потреби дітей з затримкою психічного розвитку
2
 • особливі освітні потреби дітей з порушенням мовлення
2
 • особливі освітні потреби дітей з аутизмом
4
 • особливі освітні потреби дітей дефіцитом уваги та гіперактивністю
4
 • особливі освітні потреби дітей з порушенням опорно-рухового апарату
6
 • особливі освітні потреби дітей з порушенням слуху
2
 • робота з дітьми з синдромом Дауна
2
 • адаптація (модифікація) навчально-розвивальних програм за умов інклюзивного навчання
6
 • застосування арт-терапії у роботі з дітьми з психофізичними вадами
4
 • формування ресурсності у асистентів вчителя
4
ІІ. Психолого-медико-педагогічний супровід в інклюзивному просторі 12
Форма підсумкового контролю – іспит з оцінкою (за 5-ти бальною шкалою)
Разом: 72

Після закінчення кожного модуля слухачі отримують свідоцтво встановленого зразка.