«Аутизм: проблеми комплексної допомоги»

Навчальний план

курсів за програмою «Аутизм: проблеми комплексної допомоги» (72 години)

 

Назва теми Навчальний час, год.
лекційні практичні разом
І. «Аутизм: проблеми комплексної допомоги»
1. Закономірності нормального і патологічного розвитку дитини 2 2 4
2. Діагностика дітей з аутизмом 4 6 10
3. Корекція та навчання дітей з аутизмом 10 10 20
4. Застосування арт-терапії у роботі з дітьми з аутизмом 2 6 8
5. Застосування інтерактивного відео тренінгу у роботі з дітьми з аутизмом 2 2 4
6. Роль педагога у роботі з дітьми з аутизмом 2 2
7. Роль вихователя у роботі з дітьми з аутизмом 2 2
8. Робота з батьками дітей з аутизмом 4 4 8
ІІ. «Основи психофізіології» 4 4 8
ІІІ. «Психіатричні аспекти аутизму» 4 4 8
ВСЬОГО: 32 40 72