«Аутизм: проблеми комплексної допомоги. Концепція ТЕССН: методи і методики»

Навчальний план 

курсів за програмою

«Аутизм: проблеми комплексної допомоги. Концепція ТЕССН: методи і методики»

(4 модулі)

 

І модуль – 72 години
1. Складання індивідуальної програми (секвенції, когнітивна програма)
2. Закономірності нормального і патологічного розвитку дитини. Огляд основних діагностичних методик, зокрема ADOS, ADOS-2, ADI-R. Діагностика дітей з аутизмом (PEP-R; AAPEP; CARS, спостереження, опитування батьків).
3. Медичні аспекти допомоги дітям з РАС
4. Моніторинг засвоєного матеріалу (супервізія)
ІІ модуль – 72 години
1. Застосування арт-терапії у роботі з дітьми з РАС
2. Альтернативна комунікація в роботі з дітьми з РАС
3. Короткотермінова терапія в роботі з дітьми з РАС
4. Моніторинг засвоєного матеріалу (супервізія)
ІІІ модуль – 72 години
1. Системна терапія в роботі з дітьми з РАС
2. Застосування інтерактивного відеотренінгу (VIT) у роботі з дітьми з РАС.
3. Робота з винятками, як метод закріплення позитивних форм поведінки у дітей з РАС.
4. Моніторинг засвоєного матеріалу (супервізія)
ІV модуль – 72 години
1. Робота з сенсорно-моторною сферою у дітей з РАС
2. Вісім книжечок Саттон (біхевіоральна терапія)
3. Методика «Шернборн» (фізична реабілітація дітей з РАС).
4. Моніторинг засвоєного матеріалу (супервізія)