«АВС короткотермінової терапії зосередженої на рішенні BSFT»

Навчальний план

тренінгу за програмою «АВС короткотермінової терапії зосередженої на рішенні BSFT»

тема кількість годин
лек-ції практичні

заняття

разом
І сесія     18
§  Вступ. Поняття про терапію, сконцентровану на розв’язанні 2    
§  Історія виникнення короткотермінової терапії 2    
§  Загальні принципи роботи. Основна філософія 2    
§  Основні етапи роботи: загальний огляд 2    
§  Перший етап – „Розмова, вільна від проблеми”   10  
       
ІІ сесія     18
§  Другий етап – „Наближення до проблеми”   4  
§  Третій етап – „Питання про мету”   4  
§  Психотерапевтичні стосунки   2  
§  Четвертий етап – „Питання про винятки”   4  
§  Четвертий етап (продовження) – „Питання про диво”   4  
       
ІІІ сесія     18
§  Вправляння у техніках „Питання про винятки” і „Питання про диво”   4  
§  П’ятий етап – „Шкалювання”. Шкалювання як окрема психотерапевтична техніка   4  
§  Технологія EARS   4  
§  Шостий етап – „Перший крок”   4  
§  Сьомий етап – „Перерва”   2  
1.      
IV сесія     18
§  Восьмий етап – „Зворотна інформація”   4  
§  „Компліменти”, „Обґрунтування”, „Домашнє завдання”   4  
§  Види клієнтів та необхідні для них етапи роботи 4    
§  Робота з важкими клієнтами 4    
§  Схема наступної сесії. Труднощі, які можуть виникати на наступній сесії 2    
ВСЬОГО: 18 54 72