Факультет (відділення) економіки, менеджменту та міжнародного права

На факультеті економіки, менеджменту та міжнародного права слухачі Інституту здобувають другу вищу освіту за спеціальностями: «Міжнародні економічні відносини», «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій і адміністрування», та «Туризмознавство».

 

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.03020301 – «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародний менеджмент»)галузі знань – 0302 «Міжнародні відносини»здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою факультету міжнародних відносин Університету. Термін навчання становить 3,5 роки (7 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 48 викладачів факультету міжнародних відносин і економічного, географічного, механіко-математичного факультетів Університету, з яких 8 професорів і 35 доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.03020301 – «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародний менеджмент») галузі знань – 0302 «Міжнародні відносини» включає цикли дисциплін гуманітарної (2 дисципліни), природничо-наукової та загальноекономічної (1 дисципліна), професійної і практичної (41 дисципліна) підготовки, а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу (7 дисциплін) та вільного вибору слухача (3 дисципліни). Після успішного виконання навчального плану, складання державного іспиту та захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію «Економіст-міжнародник».

 

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.03050801 – «Фінанси і кредит» галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою економічного факультету Університету. Термін навчання становить 2,5 роки (5 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 45 викладачів економічного, географічного, історичного, юридичного факультетів і факультету міжнародних відносин Університету, з яких 11 професорів і 33 доценти.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.03050801 – «Фінанси і кредит» галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» включає цикли дисциплін гуманітарної (1 дисципліна), природничо-наукової та загальноекономічної (25 дисциплін), професійної і практичної (17 дисциплін) підготовки, а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу (2 дисципліни) та вільного вибору слухача (2 дисципліни). Після успішного виконання навчального плану, складання державного іспиту та захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію «Спеціаліст з фінансів і кредиту. Економіст».

 

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності») галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою економічного факультету Університету. Термін навчання становить 2,5 роки (5 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 39викладачів економічного, механіко-математичного, історичного, юридичного факультетів Університету, з яких 14 професорів і 25 доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» (спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності») галузі знань – 0306 «Менеджмент і адміністрування» включає цикли дисциплін гуманітарної (3 дисципліни), природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (7 дисциплін) професійної і практичної (29 дисциплін) підготовки, а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу (3 дисципліни) та вільного вибору слухача (2 дисципліни). Після успішного виконання навчального плану, складання державного іспиту та захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію «Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування, менеджер-економіст (управитель) організацій».

 

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.14010301 – «Туризмознавство» (спеціалізація «Туристична діяльність») галузі знань – 0401 «Сфера обслуговування» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою географічного факультету Університету. Термін навчання становить 2,5 роки (5 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 38викладачівгеографічного, економічного, механіко-математичного, юридичного факультетів і факультету міжнародних відносин Університету, з яких 5 професорів і 30 доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю 7.03060101 – 7.14010301 – «Туризмознавство» (спеціалізація «Туристична діяльність») галузі знань – 0401 «Сфера обслуговування» включає цикли дисциплін гуманітарної (1 дисципліна), природничо-наукової та загальноекономічної (6 дисциплін), професійної і практичної (18 дисциплін) підготовки, а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу (21 дисципліна) та вільного вибору слухача (2 дисципліни). Після успішного виконання навчального плану, складання державного іспиту та захисту дипломної роботи випускникам присвоюють кваліфікацію «Спеціаліст з туризмознавства».