Гуманітарно – природничий факультет

На гуманітарно-природничому факультеті слухачі Інституту здобувають другу вищу освіту за шістьма спеціальностями: мова та література (українська), мова та література (англійська), мова та література (німецька), психологія, журналістика та біологія.

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.02030301 «мова та література (українська)» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою філологічного факультету Університету. Термін навчання становить 2, 5 роки (5 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 25 працівників базових кафедр філологічного факультету (кафедра української мови, кафедра української літератури, кафедра фольклористики, кафедра загального мовознавства, кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, кафедра слов’янської філології, кафедра українського прикладного мовознавства), факультету іноземних мов (кафедра класичної філології, кафедра світової літератури), філософського факультету (кафедра психології) і кафедри загальної та соціальної педагогіки Університету, з яких 7 докторів наук, професорів і 18 кандидатів наук, доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю «мова та література (українська)» включає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (1 дисципліна), цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (9 дисциплін), цикл професійної та практичної підготовки (14 дисциплін), а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору слухача. На п’ятому семестрі навчання слухачі проходять педагогічну практику терміном два тижні. Після успішного виконання навчального плану, проходження практики, складання державних іспитів з української літературної мови та історії української літератури і захисту дипломної роботи випускники одержують кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури».

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.02030302 «Мова та література (англійська)» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою факультету іноземних мов Університету. Термін навчання становить 3, 5 роки (7 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 53 працівники базових кафедр факультету іноземних мов (кафедра англійської філології, кафедра світової літератури, кафедра німецької філології, кафедра французької філології, кафедра класичної філології, кафедра  перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, кафедра іноземних мов для природничих факультетів), філологічного факультету (кафедра загального мовознавства, кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, кафедра слов’янської філології), філософського факультету (кафедра психології, кафедра історії філософії, кафедра теорії та історії культури), історичного факультету (кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн) і кафедри загальної та соціальної педагогіки Університету, з яких 4 докторів наук, професорів та 38 кандидатів наук, доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю «мова та література (англійська)» включає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (1 дисципліна), цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (11 дисциплін), цикл загально-професійної підготовки (1 дисципліна), цикл професійної та практичної підготовки (3 дисципліни), а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору слухача. На шостому семестрі навчання слухачі проходять педагогічну практику терміном два тижні. Після успішного виконання навчального плану, проходження практики, складання державних іспитів з англійської мови та англійської літератури і захисту дипломної роботи випускники одержують кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови та літератури».

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.02030302 «Мова та література (німецька)» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою факультету іноземних мов Університету. Термін навчання становить 3, 5 роки (7 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 27 працівників базових кафедр факультету іноземних мов (кафедра німецької філології, кафедра світової літератури, кафедра англійської філології, кафедра класичної філології, кафедра міжкультурної комунікації і перекладу, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів, кафедра іноземних мов для природничих факультетів), філологічного факультету (кафедра загального мовознавства, кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства, кафедра слов’янської філології), філософського факультету (кафедра психології, кафедра історії філософії, кафедра теорії та історії культури), історичного факультету (кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн) і кафедри загальної та соціальної педагогіки Університету, з яких 4 докторів наук, професорів та 20 кандидатів наук, доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю «мова та література (німецька)» включає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (1 дисципліна), цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (11 дисциплін), цикл загально-професійної підготовки (1 дисципліна), цикл професійної та практичної підготовки (3 дисципліни), а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору слухача. На шостому семестрі навчання слухачі проходять педагогічну практику терміном два тижні. Після успішного виконання навчального плану, проходження практики, складання державних іспитів з німецької мови та німецької літератури і захисту дипломної роботи випускники одержують кваліфікацію «Філолог. Викладач німецької мови та літератури».

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.03010201 «Психологія» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою філософського факультету Університету. Термін навчання становить 3, 5 роки (7 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують понад 20 працівників кафедри психології та кафедри історії філософії філософського факультету, кафедри вищої математики механіко-математичного факультету, кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету і кафедри загальної та соціальної педагогіки Університету, з яких 2 докторів наук, професорів і 17 кандидатів наук. доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю «психологія» включає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (2 дисципліни), цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (5 дисциплін), цикл загально-професійної підготовки (18 дисциплін), цикл професійної та практичної підготовки (7 дисциплін), а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору слухача. На п’ятому семестрі навчання слухачі проходять педагогічну практику терміном два тижні, на шостому – виробничу практику терміном два тижні. Після успішного виконання навчального плану, проходження практик, складання державного іспиту з психології (загальної, педагогічної, клінічної та психології управління) і захисту дипломної роботи випускники одержують кваліфікацію «Психолог. Викладач».

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.03030101 «Журналістика» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою факультету журналістики Університету. Термін навчання становить 3, 5 роки (7 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 24 працівники базових кафедр факультету журналістики (кафедра теорії і практики журналістики, кафедра радіомовлення і телебачення, кафедра зарубіжної преси та інформації, кафедра української преси, кафедра мови засобів масової інформації, кафедра нових медій), філологічного факультету (кафедра українського прикладного мовознавства), факультету іноземних мов (кафедра класичної філології, кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів) Університету, з яких 4 докторів наук, професорів та 15 кандидатів наук, доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю «журналістика» включає цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (3 дисципліни), цикл фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (5 дисциплін), цикл загально-професійної підготовки (18 дисциплін), цикл професійної та практичної підготовки (14 дисциплін), а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору слухача. На шостому семестрі навчання слухачі проходять виробничу практику терміном два тижні. Після успішного виконання навчального плану, проходження практики, складання державного іспиту з журналістики та інформації і захисту дипломної роботи випускники одержують кваліфікацію «Спеціаліст. Журналіст».

Перепідготовка фахівців за спеціальністю 7.04010201 «Біологія» здійснюється на основі попередньої базової та повної вищої освіти згідно з навчальними планами та програмами, затвердженими Вченою Радою біологічного факультету Університету. Термін навчання становить 3, 5 роки (7 семестрів).

Навчальний процес на спеціальності забезпечують 26 працівників базових кафедр біологічного факультету (кафедра генетики та біотехнології, кафедра біохімії, кафедра мікробіології, кафедра зоології, кафедра фізіології та екології рослин, кафедра екології, кафедра ботаніки, кафедра біофізики та біоінформатики), хімічного факультету (кафедра неорганічної хімії і кафедра органічної хімії), кафедри фізики твердого тіла фізичного факультету Університету, з яких 2 докторів наук, професорів та 23 кандидатів наук, доцентів.

Навчальний план з перепідготовки фахівців за спеціальністю «біологія» включає нормативні навчальні дисципліни, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (2 дисципліни), дисципліни природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (7 дисциплін), дисципліни загально-професійної підготовки (14 дисциплін), дисципліни професійної та практичної підготовки, а також дисципліни самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору слухача. На третьому семестрі навчання слухачі проходять педагогічну практику терміном два тижні, на четвертому – виробничу практику терміном два тижні. Слухачі мають право вибору однієї з двох спеціалізацій: «біохімія людини і тварин» або «мікробіологія та імунологія». Після успішного виконання навчального плану, проходження практик, складання державного іспиту з методики викладання біології і захисту дипломної роботи випускники одержують кваліфікацію «Біолог. Викладач».