Спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (діловодство та інформаційна діяльність)”

Спеціальність

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Діловодство та інформаційна діяльність)

Коледж

Педагогічний фаховий

Ліцензійний обсяг, осіб

25 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2023/2024 н.р., осіб

(денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

1. Співбесіда*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2023

д

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2023

д

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2024 році, грн.

 22 590 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Державні та приватні структури, пов’язані з сучасними техноло-гіями пошуку, обробки та захисту інформації; інформаційно-документні центри; бібліотеки; навчальні заклади; музеї; архіви; тощо.