Мінімальна кількість балів із конкурсних предметів у сертифікатах зовнішнього оцінювання для допуску до участі у конкурсному відборі

Мінімальне значення кількості балів у сертифікаті УЦОЯО з іноземної мови і української мови та літератури, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на усі спеціальності факультету іноземних мов, становить 150 балів.

Мінімальне значення кількості балів у сертифікаті УЦОЯО з української мови та літератури, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на спеціальності Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша – китайська) та  Філологія (Східні мови та літератури (переклад включно), перша – японська), становить 150 балів.

Мінімальне значення загального конкурсного балу вступників, які допускаються до участі в конкурсі для вступу на усі спеціальності факультету міжнародних відносин, на спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, “Право”, становить 140 балів.

Мінімальне значення кількості балів сертифіката УЦОЯО із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на усі інші спеціальності, становить 100 балів.

Мінімальне значення кількості балів за творчі конкурси становить 130 балів.

(додаток  2 до «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2020 році»).