Мінімальна кількість балів із конкурсних предметів у сертифікатах зовнішнього оцінювання для допуску до участі у конкурсному відборі

Мінімальне значення кількості балів у національному мультипредметному тесті або сертифікаті УЦОЯО (2019-2021) з математики, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на  спеціальності Інженерія програмного забезпечення, Комп’ютерні науки (комп’ютерні науки), Інформаційні системи та технології факультету електроніки та комп’ютерних технологій, становить 140 балів.

Мінімальне значення кількості балів у національному мультипредметному тесті або сертифікаті УЦОЯО (2019-2021) з української мови, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на спеціальності Філологія (Китайська мова та література, українська мова та література) та  Філологія (Японська мова та література, українська мова та література), становить 150 балів.

Мінімальне значення загального конкурсного балу вступників, які допускаються до участі в конкурсі для вступу на усі спеціальності факультетів міжнародних відносин, електроніки та комп’ютерних технологій, іноземних мов, а також на спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, “Право”, становить 140 балів.

Мінімальне значення кількості балів національного мультипредметного тесту або сертифіката УЦОЯО (2019-2021) із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на усі інші спеціальності, становить 100 балів.

Мінімальне значення кількості балів за творчі конкурси становить 130 балів.

(додаток  2 до «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році»).