Мінімальна кількість балів із конкурсних предметів у сертифікатах зовнішнього оцінювання для допуску до участі у конкурсному відборі

Мінімальне значення кількості балів у сертифікаті УЦОЯО з іноземної мови і української мови та літератури, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на усі спеціальності факультету іноземних мов, становить 150 балів.

Мінімальне значення кількості балів у сертифікаті УЦОЯО з української мови та літератури, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на спеціальності Філологія (Китайська мова та література, українська мова та література) та  Філологія (Японська мова та література, українська мова та література), становить 150 балів.

Мінімальне значення загального конкурсного балу вступників, які допускаються до участі в конкурсі для вступу на усі спеціальності факультетів міжнародних відносин, електроніки та комп’ютерних технологій, а також на спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, “Право”, становить 140 балів; на спеціальність “Комп’ютерні науки (Інформатика)” факультету прикладної математики та інформатики 130 балів.

Мінімальне значення кількості балів сертифіката УЦОЯО із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на усі інші спеціальності, становить 100 балів.

Мінімальне значення кількості балів за творчі конкурси становить 130 балів.

(додаток  2 до «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році»).