Мінімальна кількість балів із конкурсних предметів у сертифікатах зовнішнього оцінювання для допуску до участі у конкурсному відборі

Мінімальне значення кількості балів у національних мультипредметних тестах (2022-2024 рр.) або сертифікатах УЦОЯО (2021) з математики, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на  спеціальності “Комп’ютерні науки (інформатика)”, “Системний аналіз”, “Кібербезпека та захист інформації” факультету прикладної математики та інформатики, становить 140 балів.

Мінімальне значення загального конкурсного балу вступників, які допускаються до участі в конкурсі для вступу на спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”, “Комп’ютерні науки (комп’ютерні науки)”, “Інформаційні системи та технології” факультету електроніки та комп’ютерних технологій, на усі спеціальності факультету іноземних мов становить 140 балів, на спеціальності “Електроніка”, “Мікро- та наносистемна техніка” факультету електроніки та комп’ютерних технологій становить 130 балів, на усі спеціальності факультетів міжнародних відносин, а також на спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, “Право”, становить 150 балів.

Мінімальне значення кількості балів національних мультипредметних тестів (2022-2024 рр.) або сертифікатів УЦОЯО (2021) із загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі в конкурсі для вступу на усі інші спеціальності, становить 100 балів.

Мінімальне значення кількості балів за творчі конкурси становить 130 балів.

(додаток  2 до «Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2024 році»).