Спеціальність “Хімія (аналітичний контроль об’єктів довкілля, продуктів харчування та фармацевтичних препаратів)”

Спеціальність

102 Хімія (аналітичний контроль об’єктів довкілля, продуктів харчування та фармацевтичних препаратів)

Коледж

Природничий

Ліцензійний обсяг, осіб

25 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2019/2020 н.р., осіб

7 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1.  Українська мова та література

2.  Хімія або біологія, або математика

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2017

2018

2019

д

д

д

0,7

0,3

0,7

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2017

2018

2019

д

д

д

478

330

459

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2019 році, грн.

 9 885 (денна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Можливість продовження нав-чання для здобуття ОС бакалавр на хімічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка; хімічні лабораторії підприємств харчо-вої, легкої та фармацевтичної промисловості; науково-дослідні та екологічні установи.