Спеціальність “Біологія”

Спеціальність

091 Біологія

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

 240 (денна форма навчання)

  70 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2020/2021 н.р., осіб

122 (денна форма навчання)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова

2. Біологія*

3. Історія України або математика, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2018

2019

2020

д

з

д

з

д

з

3,3

0,4

2,2

0,5

2,6

0,7

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2018

2019

2020

д

д

з

д

172,4

174,4

195,3

173,3

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2020 році, грн.

23 748 (денна форма навчання)

16 624 (заочна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.