Спеціальність “Біологія та біохімія (Біологія)”

Спеціальність

091 Біологія та біохімія (Біологія)

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

 200 (денна форма навчання)

  60 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2022/2023 н.р., осіб

95 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова

2. Математика

3. Біологія* або історія України, або іноземна мова, або фізика, або хімія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2020

2021

2022

д

з

д

з

д

з

2,6

0,7

2,9

0,7

1,2

0,5

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2020

2021

2022

д

д

д

173,3

170,4

143,3

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2023 році, грн.

31 709 (денна форма навчання)

22 196 (заочна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.