Спеціальність “Біологія”

Спеціальність

091 Біологія

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

 200 (денна форма здобуття освіти)

  60 (заочна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб  

128 (денна форма здобуття освіти)

 

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,3)

2. Математика (0,35)

3. Історія України (0,35)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

з

д

з

д

з

2,2

0,5

2,6

0,7

2,9

0,7

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2020

д

з

д

д

174,4

195,3

173,3

170,4

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.

26 205 (денна форма здобуття освіти)

18 344 (заочна форма здобуття освіти)

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.