Спеціальність “Біологія”

Спеціальність

091 Біологія

Факультет

Біологічний

Ліцензійний обсяг, осіб

 210 (денна форма навчання)

  70 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2019/2020 н.р., осіб

116 (денна форма навчання)

  5 (заочна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література

2. Біологія*

3. Хімія або математика або іноземна мова

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2017

2018

2019

д

з

д

з

д

з

3,4

0,9

3,3

0,4

2,2

0,5

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2017

2018

2019

д

д

д

з

164,5

172,4

174,4

195,3

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2019 році, грн.

19 919 (денна форма навчання)

13 943 (заочна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; діагностичні лабораторії медичного профілю; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.