Напрям підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Напрям підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Факультет Геологічний
Ліцензійний обсяг, осіб 40 (денна форма навчання)

25 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2014/2015 н.р., осіб 8 (денна форма навчання)

3 (заочна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова та література (базовий рівень)

2. Географія

3. Біологія

Загальний конкурс заяв на одне бюджетне місце 2012 2013 2014
д з д з д з
14,9 1,3
Прохідний бал на бюджетну форму навчання 2012 2013 2014
д з д з д з
492,5 459,5
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2015 році, грн. 7 732 (денна форма навчання)

5 412 (заочна форма навчання)

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; під-приємства харчової та переробної промисловості; музеї; санітарно-епідеміологічні станції; лаборато-рії із захисту рослин та ін.