Спеціальність “Екологія (прикладна екологія)”

Спеціальність

101 Екологія (Прикладна екологія)

Факультет

Географічний

Ліцензійний обсяг, осіб

50 (денна форма навчання)  

Обсяг держзамовлення на 2020/2021 н.р., осіб

12 (денна форма навчання)

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова

2. Біологія

3. Історія України* або математика*, або іноземна мова*, або географія*, або фізика*, або хімія*

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2018

2019

2020

д

д

д

1,6

1,0

1,2

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2018

2019

2020

д

д

д

160,0

156,2

162,5

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2020 році, грн.  

19 962 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Науково-дослідні установи; підприємства харчової та переробної промисловості; музеї; санітарно-епідеміологічні станції; лабораторії із захисту рослин та ін.