Спеціальність “Економіка (бізнес-економіка)”

Спеціальність

051 Економіка (Бізнес-економіка)

Факультет

Економічний

Ліцензійний обсяг, осіб

100 (денна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

24 (денна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова і література*

2. Математика*

3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

6,2

7,5

10,3

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

185,3

187,3

191,8

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

24 942 (денна форма навчання)

 

Перспективи працевлаштування

 

Державний комітет статистики; статистичні підрозділи Націо-нального банку України, Міністерства охорони здоров’я; різного типу установи, які вивчають соціально-економічні процеси та ін.