Спеціальність “Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)”

Спеціальність

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

260 (денна форма навчання)

50 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2023/2024 н.р., осіб

81 (денна форма навчання)

 7 (заочна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 2024 року та вагові коефіцієнти

(конкурсний бал не може бути меншим 140 балів)

1. Українська мова (0,4)

2. Математика (0,3)

3. Історія України (0,3)

4. Іноземна мова (0,4) або біологія (0,2), або фізика (0,2),  або хімія (0,2), або українська література (0,4), або географія (0,3)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензійне місце 2021 2022 2023
д з д з д з
5,3 3,2 4,3 3,9 4,9 4,8
Прохідний бал на бюджетну форму навчання 2021 2022 2023
д з д з д з
194,2 196,0 187,1 189,6 179,4 190,3
Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2024 році, грн.  

48 952 (денна форма навчання)

34 266 (заочна форма навчання) 

 

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.