Спеціальність “Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)”

Спеціальність

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

260 (денна форма навчання)

50 (заочна форма навчання)

Обсяг держзамовлення на 2022/2023 н.р., осіб

79 (денна форма навчання)

 6 (заочна форма навчання)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО 1. Українська мова*

2. Іноземна мова*

3. Історія України або математика, або біологія, або фізика, або хімія

Загальний конкурс заяв на одне ліцензійне місце

2020

2021

2022

д

з

д

з

д

з

4,4

2,1

5,3

3,2

4,3

3,9

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2020

2021

2022

д

з

д

з

д

з

193,4

192,1

194,2

196,0

187,1

189,6

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2023 році, грн.  

42 587 (денна форма навчання)

29 811 (заочна форма навчання) 

 

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.