Спеціальність “Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)”

Спеціальність

035.041 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська: англійська та друга іноземні мови і літератури)

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

260 (денна форма здобуття освіти)

50 (заочна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

75 (денна форма здобуття освіти)

 6 (заочна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,40)

2. Математика (0,30)

3. Історія України (0,30)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензійне місце

2019

2020

2021

д

з

д

з

д

з

4,5

2,2

4,4

2,1

5,3

3,2

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

з

д

з

д

з

192,1

193,1

193,4

192,1

194,2

196,0

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

35 195 (денна форма здобуття освіти)

24 637 (заочна форма здобуття освіти) 

 

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.