Спеціальність “Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська та англійська мови і літератури)”

Спеціальність

035.051 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – іспанська: іспанська  та англійська мови і літератури)

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

50 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

14 (денна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,40)

2. Математика (0,30)

3. Історія України (0,30)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

5,0

5,7

8,5

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

192,0

193,7

192,6

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

30 030 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.