Спеціальність “Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька та англійська мови і літератури)”

Спеціальність

035.043 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька: німецька та англійська мови і літератури(переклад включно))

Факультет

Іноземних мов

Ліцензійний обсяг, осіб

50 (денна форма здобуття освіти)

Обсяг держзамовлення на 2021/2022 н.р., осіб

23 (денна форма здобуття освіти)

Перелік конкурсних предметів у НМТ (ваговий коефіцієнт)
1. Українська мова (0,40)

2. Математика (0,30)

3. Історія України (0,30)

Загальний конкурс заяв на одне ліцензоване місце

2019

2020

2021

д

д

д

5,2

5,7

6,2

Прохідний бал на бюджетну форму навчання

2019

2020

2021

д

д

д

188,5

190,0

191,2

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб за рік при вступі у 2021 році, грн.  

31 369 (денна форма здобуття освіти)

 

Перспективи працевлаштування

 

Навчальні заклади різних форм власності, спільні з іноземними фірмами підприємства, агенції з перекладу та ін.